HOME | Nekoliko slova

15. 12. 2011.

ZagrljajGrč egoizma, objeručke: žudnjama za sigurnošću i posjedovanjem - davi život!
klaudijo | mostar