HOME | Nekoliko slova

26. 10. 2011.

Tu

Na neočekivanom mjestu, besprijekorno cinično, egzibicija istine iznenadila me činjenicom da sam sretan upravo tu - ovdje i sada!
klaudijo | mostar