HOME | Nekoliko slova

30. 08. 2011.

San

Nasandrljena na sociološka pomagala i zdrava osobnost osakati!
S vremenom, potreba za samostalnim koracima - prestaje, zgražaš se nad trčanjem i prezireš skokove.
Takvoj, uspješno prilagodljivoj osobnosti: jedini san još je tek "novi model štaka"...
klaudijo | mostar