HOME | Nekoliko slova

14. 07. 2011.

Na ledu

Planovi su surogati kreativnosti, opsesivna je to vizija odgovornosti za kroćenje vremena.
Dok je spontanost - mudrost bez predumišljaja, koja ležerno kliže oštricom života.
klaudijo | mostar