HOME | Nekoliko slova

28. 08. 2010.

Sloboda

Izazov izbora:
šminkati fuge vlastitih bedema konformističkog robovanja ili gaziti rizik nepoznatog, božanski novog dana!
klaudijo | mostar