HOME | Nekoliko slova

28. 04. 2010.

Drhtaj

Pri iskustvu drugačije percepcije događa se drhtaj razuma, instinkt drevnih praznovjerja izmutiran kroz suvremene inačice kompleksa u predvidivu skrupulu "argumentiranog" skepticizma.
Taj se drhtaj uglavnom ćuti kao prijetnja dotadašnjim stavovima, umjesto da se u njemu prepozna poticaj za preispitivanje i eventualno oplemenjivanje novim uvidima...

22. 04. 2010.

Intuicija

Medij svijesti kompatibilan univerzalnom impulsu života...
Iako potisnut i nedefiniran, to je naš backup smisla i svrhe, budnost snenog oka!
klaudijo | mostar