HOME | Nekoliko slova

01. 12. 2010.

Otkucaji

Iako je kvalificiran zaiskriti logičkom sumnjom i tako omogućiti uravnoteženiji uvid, razum se nerijetko zaigra i izbanalizira, te zbog vlastite galame ne čuje frekvencije otkucaja pouzdanja.

22. 11. 2010.

Blef

Potreba za kontrolom je posljedica manjka samopouzdanja. To je razlog zašto se bleferi ne usuđuju igrati otvorenih karata.

03. 11. 2010.

Stampedo

Pred stampedom misli preporučljivo je ustuknuti i promatrati ga s distance. Ukoliko ne dopustiš da te impresionira topot tih šund ideja, stampedo će uskoro iščeznuti u prašini koju je stvorio.
Svjedok takvog doživljaja zove se: svijest.

25. 10. 2010.

...

Izracionalizirano robovanje štuje svoje okove: izvjesnost koja ga čuva od nepredvidive slobode!

22. 09. 2010.

...

Usprkos ustajaloj koaliciji misli i iluzija, događaj života stalno je frišak - ponuđen da se doživi!

28. 08. 2010.

Sloboda

Izazov izbora:
šminkati fuge vlastitih bedema konformističkog robovanja ili gaziti rizik nepoznatog, božanski novog dana!

23. 07. 2010.

Stabilnost

Tek kada se pro-nađeš u raskoraku između zaborava i susreta s nepoznatim: uviđaš ključ stabilnosti ove milosti bivstvovanja.

13. 07. 2010.

Putovanje II

Poput zvuka tračnica, mantra hrani pouzdanje u izvjesnost ovog procesa putovanja...

21. 06. 2010.

Vrijeme

Virtualni efekt vremena stvara intenzivno iskustvo relativnosti, pokušavajući tako potaknuti svijest ne bi li se katkad drznula preispitati autoritet gravitacije koja ju sputava.

20. 05. 2010.

Putovanje

Poput jarbola, razum stremi u visinu i trza se iz zagrljaja konopaca - želi stršiti u nebo!
S vremenom, agonija procesa razumijevanja detronizira razum...
Iako ponižen, jarbol uviđa nužnost putovanja, priznaje da nije sposoban ostvariti komunikaciju s vjetrom, te napokon prihvaća: biti u funkciji razvijanja jedara. BWEFJTQSXRKW

14. 05. 2010.

Disident

Jednostavnost je životni stav kojeg inercija društvene kolotečine etiketira kao latentnog civilizacijskog disidenta.
Jednostavnost vrijeđa marljive plagijatore instant života, svojim ih postojanjem zbunjuje i poput nijeme sjene prijeti hladnim konturama istine.

28. 04. 2010.

Drhtaj

Pri iskustvu drugačije percepcije događa se drhtaj razuma, instinkt drevnih praznovjerja izmutiran kroz suvremene inačice kompleksa u predvidivu skrupulu "argumentiranog" skepticizma.
Taj se drhtaj uglavnom ćuti kao prijetnja dotadašnjim stavovima, umjesto da se u njemu prepozna poticaj za preispitivanje i eventualno oplemenjivanje novim uvidima...

22. 04. 2010.

Intuicija

Medij svijesti kompatibilan univerzalnom impulsu života...
Iako potisnut i nedefiniran, to je naš backup smisla i svrhe, budnost snenog oka!

31. 03. 2010.

Protest

Probuđen usred igrokaza sofisticiranih improvizacija, razmatraš realne opcije...
Između raspoloživih krinki, kaskaderskih rekvizita, mjesta šaptača ili dužnosti pljeskanja - biram slobodu zviždanja!

17. 02. 2010.

Ograničenja

Samoproglašena smislenim, misaona napinjanja tvrdoglavo smjeraju zagospodariti razumijevanjem pojavnih fenomena, ne znajući da nam krajnja bit stvarnosti uvijek izmiče jer je baštinik Kreatorove nespoznatljivosti.

12. 01. 2010.

Sve-Jedno

Ukoliko jednostavnost uspijeva obestrastiti instinkt navijačke euforije i ispregnuti se iz analitičke panike, onda će se motritelju odškrinuti mogućnost sudjelovanja u transcendentalnom smiraju.
klaudijo | mostar