HOME | Nekoliko slova

31. 08. 2009.

Volja

Pokretački impuls će hiperaktivna paranoja pretvoriti u samovolju, dok će angažirana strpljivost, poput iskusnog ribara nastojati da uzvodno bačenu volju usklađuje s nepredvidivim hirovima rijeke od koje ulov očekuje...
klaudijo | mostar