HOME | Nekoliko slova

27. 07. 2009.

Motivi

Razlozi za uspostavljanje i održavanje kontakta s Bogom ne bi trebali biti interesno motivirani.
Odnos s Bogom se događa na razini susreta osobnosti i sadržajna bit tog odnosa jest uvažavanje a ne ulizivanje!
klaudijo | mostar