HOME | Nekoliko slova

29. 05. 2009.

Briga

Svjetovna mudrost nas napastuje opsesijom o mogućnosti nadzora nad posljedicama.
Takav presing zabrinutosti stvara ozračje za ishitrene nepreciznosti zbog kojih onda istina lako predribla kontradiktornu strukturu naših misli.
klaudijo | mostar