HOME | Nekoliko slova

03. 04. 2009.

`Nauči me moje dane brojati`

Evo - još jedan dan Božjeg strpljenja za mene, još jedan tretman za sirovu strukturu ovog bića koje žudi znati i vidjeti dok istovremeno previđa gledati...
klaudijo | mostar