HOME | Nekoliko slova

18. 02. 2009.

Prikazanje

Prikazanjem Bogu, prikazanjem života i pojedinih aktivnosti ostvaruje se konekcija s blagoslovom, ne zbog prejudiciranja određenog ishoda, nego s ciljem posvete cjelokupnog procesa bivstvovanja: od konkretnog trenutka do krajnjih posljedica tog čina svjesnosti.
klaudijo | mostar