HOME | Nekoliko slova

06. 10. 2008.

Krhkost

Opet me moja krhkost motivira da se predanije utječem Tebi - ne bih li se nekako stabilizirao na toj razini slobode nužnoj za prepoznavanje i djelotvorno nadilaženje samoobmanjujućih racionalizacija.
by Klaudijo - Mostar