HOME | Nekoliko slova

21. 08. 2008.

Bože!

Ne želim, poput molitvenog rutinera dehidrirana duha, ofrlje silidžati zazive niti od toga očekivati magični učinak.
Hoću "samo" da ti se javim - primjereno mojim sposobnostima i tvome dostojanstvu.

16. 08. 2008.

Bog si!

Ne nasjedaš na ucjenjivačke sentimentalnosti - nedaš se instrumentalizirati, jer si Bog.
Neupitno nazočan ali do granica sumnje diskretan, jer si Bog.

01. 08. 2008.

Ljubomorni Bog

Bože, hvala ti što si toliko ljubomoran na svakodnevne inačice mojih alternativnih idola da me prepuštaš mizeriji njihove ništavnosti...
by Klaudijo - Mostar